پاریس میزبان نمایشگاه نوروزی نورنگار

نورنگاردر نخستین گام فرهنگی خود در سال 1391 خورشیدی با همکاریفدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای وبنیاد فردوسی از هفتم تا چهاردهم فروردین ماه،نمایشگاه عکس «زورخانه؛ باشگاه ورزش های باستانی ایرانیان» را در نگارخانهخانه فرهنگایران در پاریس برگزارکرد.

بهار ایرانی و نوروز باستانی با همه شور و سرور و ناز و کرشمه اش این بار یاری گر نورنگار بود تا رویداد ستودنی دیگری را به فرجام رساند و در راستای انجام آرمان های فرهنگ ساز و نیک اندیشانه خود بتواند خادم هنر عکاسی ایران در مهد هنر غرب باشد.

نمایشگاه عکس «زورخانه» با چهارده عکس سیاه و سفید از آثار سعید محمودی ازناوه و چهارده عکس رنگی از آثار میثم موحدفرد برایپاسداشت ثبت جهانی آیین های پهلوانی و ورزش های زورخانه‌ای که در فهرست میراث معنوی یونسکو ثبت شده استبه قاب تصویرراه یافت تا در کشور فرانسه، جلوه‌گر بخشی از پیشینه و تاریخ چشم‌نواز ایران باشد.

برای آگاهی رسانی به مخاطبان، بروشور ویژه‌ای برای فرانسه زبان ها نیز آماده شده بود که در کناررخنمایی زورخانه‌های ایراناز دریچه دوربین تا اندازه خوبی بازتاب‌دهنده این آیین میهنی بود و با اقبالشایستهبازدید کنندگان همراه شد.

گفتنیاست نگارخانه محل برگزاری نمایشگاه که وابسته به رایزنی فرهنگی کشورمان بود در یکی از پهنه های فرهنگی و دانشگاهی پاریس جای دارد – بوستان بزرگ لوگزامبورگ – که این امر دستمایه حضور شیفتگان هنر ایران شد.

اگرچه نمایشگاه عکس زورخانهدر بازه تعطیلات نوروزی برپا شده بود اما بی درنگ و پس از آغاز فعالیت ها روزمره با پوشش بسیار گسترده رسانه های گروهی همراه شد به گونه ای که در حکم یکی از مهمترین رخدادهای فرهنگی کشور مورد ستایش قرار گرفت.

نمایشگاه عکس نوروزی و برون مرزی نورنگار همچنین از سوی آتلیه هنری دیدگان پشتیبانی حرفه ای شد که با چاپ تخصصی آثار هنرمندان ایرانی، پیشکشی برای دوستداران فرهنگ کشورمان بود.

z__1_

z__2_

/ 0 نظر / 16 بازدید