خطر فرسایش تدریجی عکسهای انقلاب را تهدید می‌کند

 

 

عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره هنرهای تجسمی نسبت به خطر فرسایش تدریجی عکسهای انقلاب که در اختیار نهادهای مختلف هستند هشدار داد. عباس میرهاشمی در مورد وضعیت عکس‌های انقلاب به خبرنگار مهر گفت: عکسهای انقلاب در سازمانهای مختلف نگهداری می‌شوند. بعضی از این سازمانها تلاشهایی انجام داده‌اند تا آنهادر شرایط مناسبی نگهداری شوند. البته اینوضعیت شاید در یک یا دو مجموعهحاکم باشد. متاسفانه در بسیاریاز سازمانهایی که مالک این عکسها هستند شرایط نگهداری عکسها چندان مناسب نیست.

ویهمچنین درباره ضرورت آرشیو کردن تمام عکسهای انقلاب در یک مکان واحد ابراز داشت: به نظرم خیلی ضرورت ندارد همه عکسهای انقلاب را در یکجا گردآوری کنیم. مهمتر این است که همان سازمانهایی که صاحب این عکسها هستند هر اقدامی انجام دهند تاآنها دچار آسیب نشوند. چون فکر می‌کنم روند فعلی نهگداری ادامه پیدا کند و اقدامی صورت نگیرد عکسهای انقلاب دچار فرسایش تدریجی می‌شوند.

میرهاشمی با بیان اینکه ارائه عکسهای انقلاب در نمایشگاهها می‌تواند اقدام موثری در معرفیآثارباشد افزود: انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس فعالیتهایی را برای نگهداری، اصلاح و سامان عکسهای انقلاب آغاز کرده و در تلاشاست تا این کارها دچار آسیب نشوند.

این عکاس در ادامه به توضیح وضعیت عکاسی دوران بحران پرداخت: معمولا تصور بیشتر مردم درباره عکس این است که در یک لحظه اتفاق می‌افتد. البته این درست است که عکاسی در یک لحظه رخ می‌دهد اما وابسته به آن لحظه نیست چون هر فردی می‌تواند تکنیکهای عکاسی را در دوره‌های آموزشی یا از طریق کتابهایی که وجود دارد یاد بگیرد اما باید دانش و مطالعه‌ای پیرامون رویداد هم داشته باشد تا با فراگرفتن درس‌های فنی بتواند بهترین لحظه را ماندگار کند.

منبع:مهر

/ 0 نظر / 13 بازدید