بزرگترین عکس و بزرگترین دوربین جهان

 

 

 

برای تهیه بزرگترین عکس دنیا ، آشیانه هواپیمای متروکه ای در جنوب کالیفرنیا بعنوان بزرگترین

دوربین جهان ( طبق کتاب رکوردهای گینس ) بازسازی شد . متخصصین این آشیانه را به نحوی بازسازی کردند

که هیچ گونه نوری وارد محوطه نگردد ؛ غیر از روزنه ای بسیار باریک ( Pin-Hole ) که در یک سمت آشیانه ایجاد شده بود .

سپس یک پارچه سفارشی به مساحت 313 متر مربع با 80 لیتر مواد حساس به نور پوشانده شده و در آشیانه آویزان گردید.

زمان نوردهی بزرگترین عکس جهان ، 35 دقیقه در نظر گرفته شد . سپس به کمک 2300 لیتر مواد دولوپر درون یک استخر !

بزرگترین عکس جهان بدست آمد .

/ 0 نظر / 23 بازدید